Каталог товарів

Політика конфіденційності «Utamag Shop»

       Загальне положення
       
       Справжню політику обробки персональних даних складено відповідно до вимог законів відповідно до законодавства України (далі - Закон про персональні дані) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Адміністраціїїйсайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту).
       
           Адміністрація сайту ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
           
           Справжня політика Адміністраціїісайту щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Адміністраціїясайту може отримати про відвідувачів веб-сайту https://utamag.shop/
           
     1  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПОЛІТИЦІ
       
         1.1  «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені інтернет-магазину «Utamag.Shop», які організують обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, що здійснюються з персональними даними.
           
         1.2  «Автоматизована обробка персональних даних» - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
           
         1.3 «Інформаційна система персональних даних» - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.
           
         1.4  «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
           
         1.5  «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
           
         1.6  «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту https://utamag.shop/.
           
         1.7  «Користувач» – будь-який відвідувач веб-сайту https://utamag.shop/.
           
         1.8  «Надання персональних даних» - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.
           
         1.9  «Cookies» - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
           
     2  ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
       
         2.1  Користуючись сайтом або купуючи товар, пропонований на сайті, а також відповідаючи на необхідні питання в анкеті при реєстрації та/або оформленні покупки, користувач підтверджує, що дає згоду Інтернет-магазину «Utamag.Shop» та уповноваженим ним особам на обробку персональних даних, а також що є повнолітнім обличчям.
           
         2.2  Користувач дає свою згоду Адміністрація сайту на обробку отриманої інформації, включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, розповсюдження, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, зазначених в анкеті, з метою заходів, спрямованих на формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень, а також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі по мережах електрозв'язку, включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.
           
         2.3  Користувач підтверджує свою згоду з тим, що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.
           
         2.4  Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, включають, але не обмежуються наступною інформацією:
           
        ◦ ПІБ Користувача;
        ◦ Доонтактний телефон Користувача;
        ◦ Адрес електронної пошти (e-mail);
        ◦ Адрес доставки Товару;
           Место проживання Користувача.
           
     3  ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
       
         3.1  Обробка персональних даних здійснюється на законній та справедливій основі.
           
         3.2  Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей. Не допускається обробкаперсональних даних, несумісна з метою збору персональних даних.
           
         3.3  Не допускається об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з метою, несумісною між собою.
           
         3.4  Обробці підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їхньої обробки.
           
         3.5  Зміст та обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних стосовно заявлених цілей їх обробки.
           
         3.6  При обробці персональних даних забезпечується точність персональних даних, їх достатність, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних. Оператор вживає необхідних заходів та/або забезпечує їх прийняття щодо видалення або уточнення неповних або неточних даних.
           
         3.7  Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дозволяє визначити суб'єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають мети обробки персональних даних, якщо термін зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, договором, стороною якого вигодонабувачем або поручителем за яким є суб'єкт персональних даних. Оброблювані персональні дані знищуються чи знеособлюються після досягнення цілей обробки чи разі втрати потреби у досягненні цих цілей, якщо інше передбачено федеральним законом.
           
     4  ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАННЇХ
       
         4.1  Персональну інформацію Користувача Інтернет-магазину «Utamag.Shop» використовує з цією метою:
           
         4.2  Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином «Utamag.Shop».
           
         4.3  Пнадання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;
           
         4.4  Предагування Користувачеві персоналізованих Сервісів;
           
         4.5  Ззв'язку з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів та заявок від Користувача;
           
         4.6  Упокращення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів та послуг;
           
         4.7  Пнадання інформації про товари, послуги, що реалізуються «Utamag.Shop», про рекламні акції, що проводяться «Utamag.Shop», відповіді на запити, а також виконання «Utamag.Shop» своїх зобов'язань передспоживачами товарів (послуг);
           
         4.8  Пведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
       
     5  ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
       
         5.1  Суб'єкти персональних даних мають право:
       – отримувати інформацію щодо обробки його персональних даних.
       -звертатисядо Адміністрації сайту, щоб дізнатися їх зміст та походження.
       – перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;
       – на відкликання згоди на обробку персональних даних;
       – видалити, оновити чи виправити свої персональні дані
       - блокувати будь-які дані, що зберігаються порушуючи закона.
       
         5.2  Адміністрація сайту при обробці його персональних даних;
       – на провадження інших прав, передбачених законодавством України.
       
         5.3  Суб'єкти персональних даних зобов'язані:
       – надавати Адміністрації сайту достовірні дані про себе;
       – повідомляти Адміністрацію сайту про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.
       
         5.4  Особи, які передали Адміністрації сайту недостовірні відомості про себе або відомості про іншого суб'єкта персональних даних без згоди останнього, несуть відповідальність відповідно до законодавства України
           
     6  ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE
       
         6.1  Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів з метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання, формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача. Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – файли cookie. Це дані, які веб-сайт може надіслати вашому браузеру, і вони будуть збережені на вашому комп'ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.
           
         6.2  Cookie-файли використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів та тривалості їх перебування на сайті), виявлення найбільш цікавих та відвідуваних тем та сторінок, а також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збирання будь-якої персональної інформації. Також cookie-файли можуть бути використані для формування персонального підходу на основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом та його перевагами. З часом ця інформація дозволяє поліпшити користувальницький досвід.
           
     7  КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
       
         7.1  Інтернет-магазин «Utamag.Shop» вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення,зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.
           
         7.2  Дана Політика конфіденційності поширюється лише на сайт Інтернет-магазину «Utamag.Shop». Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, то Інтернет-магазин за його дії відповідальності не несе.
           
         7.3  Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях у суді або на етапах, які ведуть до можливого звернення до суду через те, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.
       
       Користувач обізнаний, що Адміністрація сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.
       
     8  ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
       
         8.1  Адміністрація сайту маєетправо змінити умови політики конфіденційності без згоди Користувача. У такому разі ми замінимо текст документа на сторінку «Політика конфіденційності». Будь ласка, періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як інтернет-магазин «Utamag.Shop» захищає персональні дані своїх користувачів.
           
         8.2  Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
           
         8.3  Уу разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил, Користувач повинен припинити користуватися сайтом і може вимагати, щоб Адміністрація сайту даних видалила його Персональні дані.